Comodo Wildcard SSL Certificate (DV)

0.00 star(s)
 • 1 Domain chính và tất cả subdomain
 • DV Xác minh tên miền
 • Không có thanh địa chỉ màu xanh
 • Phát hành lại
  KGH
 • 5 phút
  Phát hành
 • Hỗ trợ thiết bị di động
 • 7 ngày hoàn tiền
 • 250,000₫
  Bảo hiểm
Thời gian (năm) (4,195,000₫/yr)
Số lượng máy chủ
Số tên miền bổ sung
Số lượng
Tổng số tên miền
1
Tiết kiệm
11,622,000₫
 • Certificate Comodo Wildcard SSL Certificate (DV)

  Bạn có thể mua cho tên miền tenmien.com hoặc www.tenmien.com hoặc bất cứ tên miền nào của bạn

 • Hiển thị trên trình duyệt

  Website của bạn
  http(s)://tenmien.com
  Hình ảnh minh họa trình duyệt hiện thị giấy chứng nhận Comodo Wildcard SSL Certificate (DV)
  Các trình duyệt trên các thiết bị khác nhau sẽ hiện thị khác nhau.
 • Con dấu chứng nhận

  Bạn sẽ nhận được 1 biểu tượng để chèn vào website của bạn, nó chỉ là 1 logo của sản phẩm và không có bất cứ thông tin nào về trang web cũng như công ty của bạn.
  và mức bảo hiểm lên tới 250,000₫
 • Quyền quản lý tên miền

  Để chứng minh người mua có quyền quản lý tên miền, Comodo sẽ gửi một email chứa liên kết và một mã xác nhận tới email có trong whois của tên miền hoặc nếu không tìm thấy email ở whois, bạn phải chọn một trong các địa chỉ sau:

  • admin@tenmien
  • administrator@tenmien
  • postmaster@tenmien
  • hostmaster@tenmien
  • webmaster@tenmien

  Bạn phải xác nhận liên kết trong email để hoàn thành bước này.

  Ngoài xác nhận qua email, Comodo còn chấp nhận các phương thức khác thay thế là HTTP/HTTPS HASH và CNAME

Top